LIIIIZAAAA · @liiiizaaaa 0 0 10 1

 Photographer Luis Mariano González

LIIIIZAAAA · @liiiizaaaa 0 0 10 1

Street Art by Pavel Puhov

LIIIIZAAAA · @liiiizaaaa 0 0 10 1

Brooklyn Bridge in the Winter (by redswept)

Brooklyn Bridge in the Winter.

LIIIIZAAAA · @liiiizaaaa 0 0 10 1

Central Park, New York (by redswept)

Central Park, New York.

LIIIIZAAAA · @liiiizaaaa 0 0 10 1

LIIIIZAAAA · @liiiizaaaa 0 0 10 1

LIIIIZAAAA · @liiiizaaaa 0 0 10 1

да это ж правда :D

спасибо, uno *

Небольшой тест можете пройти тут.

LIIIIZAAAA · @liiiizaaaa 0 0 10 1

LIIIIZAAAA · @liiiizaaaa 0 0 10 1